(Banner se začne zobrazovat asi po 10-ti vteřinách)

 

bannery pro www.adenium.cz

stažení flash animace  .swf -zazipováno .7z   -soubor .swf rozbalit do stejné složky,jako stránka,kde se má zobrazit

místo toho je možné zobrazovat z tohot serveru,pak je nutno nahradit v kódu  "novy_adenium60_18_ps.swf"    tímto : "http://www.divnykytky.wz.cz/webove_stranky/souboryprohlavni/novy_adenium60_18_ps.swf "

 html kód pro vložení souboru .swf(flash)do stránky:

<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0" ID="novy_adenium60_18_ps" WIDTH="468" HEIGHT="60" border="1">
<param NAME="movie" VALUE="novy_adenium60_18_ps.swf">
<param NAME="quality" VALUE="High">
<param NAME="loop" VALUE="-1">
<param name="_cx" value="12383">
<param name="_cy" value="1588">
<param name="FlashVars" value>
<param name="Src" value="novy_adenium60_18_ps.swf">
<param name="WMode" value="Window">
<param name="Play" value="-1">
<param name="SAlign" value>
<param name="Menu" value="-1">
<param name="Base" ref value="http://www.adenium.cz">
<param name="AllowScriptAccess" value>
<param name="Scale" value="ShowAll">
<param name="DeviceFont" value="0">
<param name="EmbedMovie" value="0">
<param name="BGColor" value>
<param name="SWRemote" value>
<param name="MovieData" value>
<param name="SeamlessTabbing" value="1">
<param name="Profile" value="0">
<param name="ProfileAddress" value>
<param name="ProfilePort" value="0">
<param name="AllowNetworking" value="all">
<param name="AllowFullScreen" value="false">
<EMBED src="novy_adenium60_18_ps.swf" loop=true quality=high
WIDTH=468 HEIGHT=60 TYPE="application/x-shockwave-flash"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</EMBED></object>
</p>

  100kB

GIF animace:   24 kB

Pro divnykytky:

235 x 164:

<iframe name="I1" marginwidth="1" marginheight="1" scrolling="no" height="164" width="235" src="http://divnykytky.wz.cz/webove_stranky/souboryprohlavni/rotace_pro_banner235_164.htm" border="0" frameborder="0">
Prohlížeč nepodporuje vložené rámce nebo je nyní nakonfigurován tak, aby je nezobrazoval.</iframe>

 

podobný v malém, 90 x 60:

<iframe name="I4" marginwidth="1" marginheight="1" height="60" width="90" scrolling="no" border="0" frameborder="0" src="http://www.divnykytky.wz.cz/webove_stranky/souboryprohlavni/rotace_90_60/rotace_pro_banner_90_60.htm">
Prohlížeč nepodporuje vložené rámce nebo je nyní nakonfigurován tak, aby je nezobrazoval.</iframe>

  

 

 

klasický 468 x 60:

<iframe name="I2" src="http://www.divnykytky.wz.cz/webove_stranky/souboryprohlavni/rotace_468_60.htm" marginwidth="1" marginheight="1" height="60" width="468" scrolling="no" border="0" frameborder="0" align="middle">Prohlížeč nepodporuje vložené rámce nebo je nyní nakonfigurován tak, aby je nezobrazoval.</iframe>

GIF animace:

     17 kB

      19 kB

<a hrepočitadlo od 1.1.2006