Čimelice–kde výstava je výstavou a prodej prodejem!

Když jsem dříve navštěvoval různé výstavy, žil jsem v dojmu, že zatímco návštěvníci platí, vystavovatelé jsou placeni. Bylo pro mne tedy překvapením, když jsem musel za to, že vystavuji, ještě platit!(a to většinou ne málo). Za to mi byl dovolen i prodej, ovšem ve smlouvě se vždy psalo o „výstavní ploše“. Takže vedle mne měly svou expozici třeba vietnamští spoluobčané apod.

Až v Čimelicích jsem se setkal s tím co by mělo být logické: za místo k prodeji platit, za expozici být finančně zvýhodněn. Možná i to je jedním z důvodů úspěšnosti této akce, přestože je pořádána ve skromných podmínkách. I přístup organizátorů musím pochválit. Měl jsem jednou během výstavy problémy s autem, a pořadatelé se o mne postarali „jako o vlastního“. To je několik důvodů, proč se do Čimelic rádi vracíme.

Více o výstavě na stránkách Čimelického zahradnictví:  http://zahrada.wz.cz/

Zpět