Jako tradičně připravily i letos dobrovodské ženy krásný květinový koberec
Slavnost těla a krve Páně 2008-květinový koberec