6.8.2004 12:11

uměle vytvořená "náhorní plošina" skýtá výhledy na Jeseníky