posilněni z Luční boudy pokračujeme k památníku obětem hor