7.8.2005 9:39

první výhledy do skal-viditelnost nic moc