6.8.2005 9:34 po značené cestě se stahuje dřevo z polomů