6.8.2005 14:46 během chvilky "mlha přede mnou,mlha za mnou"