6.8.2005 17:10 už jsme v T.Lomnici,pohled na stanici lanovky Skalnaté pleso